Histiondual Vihinbufu

Memorix anatomie 2. vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Radovan HudákMemorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text doplňuje velké množství ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací jsou v každé kapitole uvedeny i zajímavosti, mnemotechnické pomůcky a detailnější informace k hlavnímu obsahu. Část každé kapitoly je vyhrazena informacím z klinické medicíny, které pomohou studentům porozumět, proč jsou dané anatomické struktury či prostory důležité pro jejich studium a následnou klinickou praxi. Kapitoly týkající se konkrétních systémů či orgánů jsou systematicky uspořádány do celistvých sekcí. Závěr každé z těchto sekcí tvoří tabulky, schémata a otázky a obrázky určené k opakování. Kniha je určená především pro studenty lékařských fakult, ale i pro lékaře a anatomy. Pozoruhodné je, že jedním ze dvou hlavních autorů této rozsáhlé učebnice je student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Radovan Hudák. Druhým je pak doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., vysokoškolský učitel Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s nimi pracovala na tvorbě knihy řada anatomů, studentů a zkušených klinických lékařů.


Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu lenní a funkci konkrétního systému i orgánu. Memorix Anatomy 2.vydán. 129049132 Memorix anatomie 2. Klinický sociální pracovník plat Illinois.


Memorix Anatomie 2 Vydání

vydání eského Memorixu anatomie. Úpln nový Memorix anatomie 4. Úroveň čtení série Eragon. Americká rada o vzdělávání. vydání esky Knihu si práve prezeraj 2. Editors Radovan Hudk MD Assistant Professor Department of Anatomy Second Faculty of Medicine Charles. Memorix Anatomy QUIZ is a high quality application designed for users to revise Anatomy in a fun and quick way. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné speciální a topografické anatomie které jsou doplnny 1500 ilustracemi. Nejlepší psychology školy v New Yorku. 9. třída anglická kniha lekce 1 had a zrcadlo. vydání revoluní uebnice lidské anatomie s kompletní eskou a latinskou terminologií. Memorix anatomie Hudák Radovan. Memorix anatomie je moderní uebnice která si za 25 roku od vydání nala více ne 5000 majitel z ad medik a léka. Memorix anatomie 4. Amazon Prime Books pro 2 roky. Strukturovaný text s drazem na dleité informace z cytologie obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým mnostvím barevných obrázk a mikrofotografií.Memorix Anatomie Radovan Hudák od 1 079 K Zboí.czhttpszbozi.czvyrobekmemorixanatomieradovanhudakMemorix Anatomie Radovan Hudák v 6 obchodech na Zboí.cz. Libue Stokláskové na sekretariátu Ústavu anatomie místnost c318.

Texas matematika certifikace 7-12.


Univerzitní knihovna Memorix anatomie 2. vydání PDF. Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Radovan Hudák.